CULTURELE ANBI-STATUS

De "Stichting Leudal 75 jaar bevrijd" heeft de culturele ANBI-status.

De stichting
De “Stichting Leudal 75 jaar bevrijd” (hierna te noemen “de stichting”) is op 23 november 2017 opgericht en gevestigd in Haelen, gemeente Leudal. De stichting wil de bevrijding van de regio Leudal in november 1944 gedenken en een bijdrage leveren aan de viering hiervan. De stichting wil invoelbaar maken wat oorlog, kneveling, onvrijheid met mensen doen, zowel in positieve zin (verzet, saamhorigheid) als in negatieve zin (moedeloosheid, grijpen naar geweld).

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70173885.

Fiscaal nummer / RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
De stichting staat ingeschreven bij de Belastingdienst onder nummer 8581.74.613 (RSIN).

Contactgegevens
De stichting heeft een eigen website www.leudalbevrijd.nl. Het secretariaat is gevestigd op Schepenbank 59, 6081DC te Haelen en telefonisch bereikbaar onder 06-15663637.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het realiseren van een drietal projecten in het najaar van 2019 om te vieren dat het 75 jaar geleden is dat de kernen rondom het natuurgebied het Leudal zijn bevrijd, het levend houden voor jongere generaties van het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is (o.a. ten opzichte van kinderen van vluchtelingen), het terughalen van ‘vergeten’ verzetsactiviteiten alsmede het bevorderen van samenwerking, gemeenschapszin en participatie in de samenleving waarin we nu leven.

Beleidsplan
De stichting heeft een projectplan geschreven voor de drie hoofdactiviteiten, te weten het openlucht-toneelstuk “Vossen van de Spik”, het educatieproject “Weg van vrijheid” en het project “Cultureel verzet op de Spar”. Dit projectplan kunt u downloaden via deze link.

De hoofdlijn van het beleid van de Stichting Leudal 75 jaar bevrijd is om de bevrijding te gedenken en een bijdrage te leveren aan de viering hiervan. De stichting wil invoelbaar maken wat oorlog, kneveling, onvrijheid met mensen doen, zowel in positieve zin (verzet, saamhorigheid) als in negatieve zin (moedeloosheid, grijpen naar geweld). Ze wil laten zien dat mensen sterker kunnen zijn dan hun omstandigheden en dat inventiviteit hen ver kan brengen. Daarmee wil de stichting voeding geven aan, en ook voor de jeugd levend houden van, de naoorlogse grondgedachte ‘nooit meer oorlog’.

Het bestuur
De samenstelling van het bestuur van de stichting is:
-       G.G.H. (Sjra) van Horne, voorzitter
-       J.M.G. (Jan) Roumen, secretaris / penningmeester
-       P.H.M. (Pierre) Houben, portefeuillehouder techniek
-       G.S.M. (Frits) Criens, portefeuillehouder productie
-       J.G.L. (Hans) van Horne, portefeuillehouder locatie
-       J.C.L. (Jan) Leenders, portefeuillehouder PR/Communicatie

Het beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. De stichting werkt samen met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. Wel werkt de stichting samen met ‘professionals’, voor het uitvoeren van specifieke taken of diensten. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

De activiteiten
1. Het openluchtstuk “Vossen van de Spik” wordt tien keer opgevoerd in de periode tussen 11 en 22 september 2019 op de locatie Spikkerhoeve te Haelen. De repetities hiervoor zijn gestart in september 2018 en lopen door tot aan de uitvoeringen, met uitzondering van de vakantieperiode.
2. De ontwikkeling van het educatieproject “Weg van vrijheid” is gestart in oktober 2018 en zal in april/mei 2019 gereed zijn. Contacten zijn er met de scholen in de regio om dit project ‘kant-en-klaar’ aan te bieden om het in het schooljaar 2019-2020 te implementeren. Het project is geschikt, het voldoet aan de Canon van Nederland, om ook in volgende jaren te gebruiken in het onderwijs.
3. Het project “Cultureel verzet op de Spar” vindt plaats op locatie op zondag 1 september 2019.

Uitgebreidere informatie over deze drie activiteiten staat in het projectplan

Financiële verantwoording
De stichting voert een strikt financieel beleid conform het projectplan en de daarmee samenhangende projectbegroting. De Jaarrekening voor het jaar 2018, met daarin opgenomen de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting daarop, is in te zien via deze link.    

Ónrecht zeen en machteloos mótte zjwiege. Dan vritj de gif in mich.

Drees

In november 2019 is het 75 jaar geleden dat de kernen rondom het natuurgebied Leudal zijn bevrijd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Secretariaat
Schepenbank 59
6081 DC Haelen

M. 06 156 63 637
B.G.G. 06 370 73 041
E. secrleudalbevrijd@gmail.com