privacy statement

Stichting Leudal 75 jaar bevrijd:  In 2019 is Leudal 75 jaar bevrijd. Om de bevrijding te gedenken en om een bijdrage te leveren aan de viering hiervan is de Stichting Leudal 75 jaar bevrijd opgericht. Een van de activiteiten van de Stichting is het realiseren van het grootschalige opluchtstuk Vossen van de Spik. Een realistisch toneelspel over de oorlog, het verzet en de bevrijding.

Via deze website, leudalbevrijd.nl, geven wij informatie over dit openluchtstuk en kunt u entreekaarten bestellen. Bezoekt u deze website, bent u ingeschreven voor onze nieuwsbrief of heeft u entreekaarten besteld dan verwerken wij uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens
Van websitebezoekers van leudalbevrijd.nl verwerken wij, net als elke website, IP-adressen. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Bij het invullen van het contactformulier voor aanvragen van meer informatie wordt uw naam, e-mailadres en uw persoonlijk bericht gevraagd. Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief registreren wij uw naam en het e-mailadres. Bij het bestellen van een entreekaart worden uw naam en achternaam, e-mailadres, straatnummer en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer, voorkeursdatum, aantal kaarten en een persoonlijk bericht gevraagd/geregistreerd.

Cookies
Deze website maakt gebruik van een cookie van Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het internetverkeer op de website. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Daarnaast maakt deze site gebruik van een cookie van Vimeo en YouTube ten behoeve van het kunnen tonen van video’s op de website en een cookie van ShareThis ten behoeve van het kunnen delen van content uit deze website via social media kanalen. Lees de privacyverklaring van Google Analytics, Vimeo, Youtube, en ShareThis om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Privacy wetgeving en Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. In dit Privacy Statement vindt u de officiële verklaring van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. De gegevens blijven gedurende 14 maanden beschikbaar. Gegevens uit formulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Stichting Leudal 75 jaar bevrijd en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Stichting Leudal 75 jaar bevrijd heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Stichting Leudal 75 jaar bevrijd geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Stichting Leudal 75 jaar bevrijd een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van leudalbevrijd.nl te kunnen waarborgen.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Stichting Leudal 75 jaar bevrijd) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Entreekaarten bestellen / reserveren
Als u online entreekaarten besteld/reserveert op leudalbevrijd.nl dan gebruiken wij deze gegevens om uw entreekaart te bevestigen en wij bewaren deze gegevens in ons relatiebestand om u op de hoogte te houden rondom de voorstelling. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen.

Contactformulier meer informatie
Als u het contactformulier op leudalbevrijd.nl invult met het verzoek voor meer informatie, of ons rechtstreeks een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen om u een reactie te kunnen geven op uw vraag of verzoek. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een klantrelatie uit de correspondentie ontstaat. Dan worden deze gegevens in ons relatiebestand verwerkt.

Digitale nieuwsbrief
Onze bezoekers, en andere geïnteresseerden die zich daarvoor inschrijven, sturen wij maximaal 12x per jaar onze digitale nieuwsbrief toe. In deze nieuwsbrief wordt nieuws geboden over Stichting Leudal 75 jaar bevrijd en het openlucht stuk Vossen van de Spik. Wij maken voor onze digitale nieuwsbrief gebruik van Mailchimp en hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp. Het is altijd mogelijk om uit te schrijven voor onze nieuwsbrief via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Wij verwijderen de gegevens dan uit de verzendlijst.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat wettelijk gezien  noodzakelijk is. 

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens Stichting Leudal 75 jaar bevrijd
Secretariaat en postadres:
Stichting Leudal 75 jaar bevrijd
Schepenbank 59
6081 DC Haelen
T +31 (0)475 593 040
M +31 (0)6 156 63 637
E info@leudalbevrijd.nl

Op de Sjpik is het baeter väör neet alles te weite.

Moder

In november 2019 is het 75 jaar geleden dat de kernen rondom het natuurgebied Leudal zijn bevrijd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Secretariaat
Schepenbank 59
6081 DC Haelen

M. 06 156 63 637
B.G.G. 06 370 73 041
E. secrleudalbevrijd@gmail.com